Прилагодени играчки

Јагнешкото кајсија е нов бренд во плишани играчки и плишани животни од 2019 година, имаме сопствена фабрика,5 искусни дизајнери Така што нема проблеми за вашите сопствени изработени.Исто така, ќе имаме стотици нови кадифни играчки и полнети животни за ваша референца.

If you want to custom made the toys , please do get in touch with us via our abroad sales via Sales@apricotlambtoys.com